20.7.2024

Horsma (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Horsma (Epilobium), kasvisuku horsmakasvien (Oenotheraceœ) heimossa.
Suomessa kymmenkunta lajia, yleisimpiä komea punakukkainen maitohorsma
(E. angustifolium).

15.6.2024

Horoskooppi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Horoskooppi (kreik.), piirros taivaankappaleiden asemista määrähetkellä, etenkin ihmisen syntymähetkellä; käytetään astrologiassa ennustamisen lähtökohtana.

29.5.2024

Horkka (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Horkka l. vilutauti, malaaria, pienten alkueläinten aikaansaama kuumetauti, joka varsinkin suoperäisillä mailla esiintyy jatkuvasti. Taudin leviäminen tapahtuu horkkasääsken välityksellä, joka imiessään verta ihmisestä samalla istuttaa taudin aiheuttajan hänen ruumiiseensa. H. ilmenee kuumekohtauksina, jotka tavallisesti alkavat vilunväristyksillä. Lääkkeenä käytetään kiniiniä. — Horkkasääski (Anopheles maculipennis), verta imevä sääskilaji, horkkataudin levittäjä. Se eroaa tavallisesta sääskestä siinä, että sillä on pilkulliset siivet ja että sen asento seistessään alustallaan, on vino, takaruumis ulompana alustasta. Toukat elävät vedessä.

11.5.2024

Hopeaseppä (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hopeaseppä (Gyrinus), kovakuoriais-suku; 4-8 mm pitkiä teräksensinisiä hyönteisiä, jotka kauniilla säällä parveilevat veden pinnalla, mutta ahdistettuina sukeltavat pinnan alle. Silmät jakautuneet kahteen osaan: ylemmällä eläin näkee ilmassa ja pinnalla olevia esineitä, alemmalla osalla vedessä olevia. Suomessa 5 lajia.

4.5.2024

19.4.2024

Homesienet (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Homesienet kuuluvat eri sienilahkoihin ja sukuihin; yleensä kaikkia hienon ja häviävän nukan kaltaisia sienimuotoja sanotaan „homeeksi"; usein ne ovat korkeampien sienien alempia kehitysasteita. Luonnontaloudessa niillä on suuri merkitys loisina sekä kasvi- ja eläinjätteiden lahottajina ja maaduttajina. Lisääntyvät kuromilla. Penicillium- ja Aspergilhis-muodot, jotka ovat hyvin tavallisia hilloastioissa, leivällä, kosteilla seinäpapereilla j. n. e., ovat kotelorakkoisten sienien erivärisiä kuroma-asteita; eräät niistä vaarallisten tautien aiheuttajia ihmisille ja eläimille. Botrytis, ,,ruskea home", puutarhakasvien vaarallinen tuholainen, on niinikään kotelosieni. Hedelmämehuilla, leivällä, lannalla y. m. s. homeena elävät Mucor-lajit ovat leväsieniä. [P. A. Karsten, ,,Finlands mögelsvampar" (1892).]

12.4.2024

Holvi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Holvi, kaareutuva, kiilamaisista kivistä kokoonliitetty kattorakenne. H:n pääosat ovat: tukimuurit, joilla h:t lepäävät ja joille h:ien sivusysäys siirtyy, h:n jännemitta on tukimuurien etäisyys toisistaan; h.-jalka on h:n alin kohta, h.-laki sen korkein; h.-reisi jalan ja laen välinen osa holvista; h.-ruoteet l. -suonet, ristiholveissa h:n pintoja l. kappoja kannattavat, kulmasta kulmaan kulkevat kannatuskaaret. Tavallisimmat h.-muodot ovat: 1) tynnyri-h., joko puoliympyräinen t. huippukaarinen. Jos tynnyri-h:n taivutus on puolta ympyrää pienempi, syntyy kappa-h.; 2) luostari- ja risti-h:t muodostuvat kahden tynnyri-h:n leikkauksesta, tähti- ja verkko- sekä normannilaiset viuhka-h:t ovat risti-h:n rikkaampia muunnosmuotoja; 3) puolipallonmuotoinen kupoli ja puolikupoli sekä samaten puolipallosta syntynyt n. s. böömiläinen kupu-h.

5.4.2024

Hollywood (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hollywood [-liūd], Los Angeleksen esikaup. Kaliforniassa. Komeasti rakennettu „filmikaupunki", jossa us. amer. filmiyhtiöillä on ateljeensa.

30.3.2024

Hollanteri (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hollanteri, paperimassan hienontamiskone, jossa kuidut jauhautuvat pyörivään rumpuun ja ammeen pohjaan kiinnitettyjen terien välissä.

1.3.2024

Hohkakivi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hohkakivi, pimpsikivi, hohkainen, rakkulainen kivi, jommoiseksi saattaa muodostua mikä tahansa vulkaaninen vuorilaji. H:eä on laavavirroissakin, mutta enimmän sitä on irtonaisissa, ilmaan viskautuneissa tulivuorenaineksissa. Vettä keveämpi. — Käytetään kiilloittimena.

21.2.2024

Hirvi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 

Hirvi (Alces palmatus), nyk. elävistä hirvieläimistä suurin, n. 2 m korkea ja 3 m pitkä. Vain uroksella on sarvet, vuoden vanhoilla haarattomat, vanhemmilla tulee 1 haara vuodessa lisää, samalla sarvien lapa levenee vähitellen lapiomaiseksi. Suurimmat sarviparit ovat painaneet 40 kg. H:iä elää Pohjois- ja Itä-Euroopassa ja Siperiassa. Suomessa h. on rauhoitettu muualla paitsi Petsamon alueella.

5.1.2024

Hiotusjärjestelmä (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hiotusjärjestelmä (engl. sweating system), sellainen kustannusjärjestelmällisessä kotiteollisuudessa esiintyvä työsuhteen järjestely, että yrittäjän l. kustantajan ja työntekijöiden välillä on välittäjä (sweater = hiottaja), joka ottaa suorittaakseen työn määrätystä hinnasta ja sitten, saadakseen mahdollisimman suuren voiton, teettää sen työläisillä nälkäpalkoilla. H. on tavallisin vaatetusteollisuudessa.

10.11.2023

Hiidenkiuas (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hiidenkiuas, esihist. kiviroukkiohauta, tav. rakennettu vuoren huipulle veden lähettyville noin miehen pään kokoisista kivistä.

13.10.2023

Hiidenkirnut (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hiidenkirnut, pyöreät, sileäpintaiset kolot, joita vesi on sorvannut koskien kalliopohjaan tai irtonaisiin kiviin pyörittämällä kiviä ja soraa yhdessä kohden. Korkeilla kallioilla olevat h. ovat syntyneet jääkaudella, maajään sulavesivirtojen pyörteissä.

6.10.2023

Hieroglyfit (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hieroglyfit (kreik.), muin.-egypt. kuvakirjoituksessa esineiden kuvat, joilla on sekä käsitteellinen että äänteellinen merkitys. Vars. kuvamerkit (ideogrammat), joita käytettiin n. 500, merkitsivät esineitä t. käsitteitä; äänteelliset merkit konsonantillisia tavuja. Tavu-h:stä saatiin oikeita kirjaimia (24 konsonanttia) siten, että ne pantiin merkitsemään vain tavun alkuäänteitä. H. esiintyvät etupäässä Egyptin kiinteissä muinaisjäännöksissä.

22.9.2023

Hiekkakiitäjät (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hiekkakiitäjät (Cicindela), maakiitäjille lähisukuinen kovakuoriaissuku, Suomessa 4 lajia; petokuoriaisia. Yleisimmät lajit ruohonvihreä, valkotäpläinen C. campestris ja musta, valkotäpläinen C. silvatica.