22.7.2014

Dewarin pullo (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Dewar [djūə], Sir James (1842-1923), engl. fyysikko ja kemisti, tutkinut alhaisia lämpötiloja, kyennyt tiivistämään vedyn.

Dewarin pullo, kaksinkertaisella seinällä varustettu pullo, välitila pumputtu ilmatyhjäksi. Käytetään nestemäisen ilman säilyttämiseen. Kaupassa tunnetaan termos-pullon nimellä saman periaatteen mukaan valmistettuja pulloja kylmien ja kuumien juomien säilyttämiseksi.

16.7.2014

Detritus (lähde: Pieni Tietosanakirja)Detritus (lat.), vuorilajien mekaanisesta tai kemiallisesta kulumisesta muodostunut liete, hiekka, sora; eläin- ja kasviosien hajautumismassa.

9.7.2014

Desintegraattori (lähde: Pieni Tietosanakirja)Desintegraattori (lat.), murskauskone, jossa kahteen, vastakkaisiin suuntiin pyörivään levyyn kiinnitetyt tapit hienontavat tavaran (superfosfaatin, hiilen, puumassan y. m.).

2.7.2014

Descartes (lähde: Pieni Tietosanakirja)Descartes [deka’rt] (lat. Cartesius), René (1596-1650), ransk. filosofi, uudenajan filosofian perustajia, kuoli Tukholmassa, jonne Kristiina kuningatar oli hänet kutsunut. D:n lähtökohta on kaiken tiedon epäileminen. Epäilyksen yläpuolella on hänestä vain lause: ajattelen, siis olen olemassa (cogito, ergo sum). Siitä lähtien hän todistaa, että Jumala on olemassa ja että on kaksi lajia äärellisiä olioita: ajattelevat substanssit ja ulottuvaiset substanssit. — D. oli myös matemaatikko, fyysikko ja astronomi; m. m. laskenut perustuksen analyyttiselle geometrialle. — Teoksia: „Essais philosophiques", „Meditationes de prima philosophia", „Principia philosophiæ". Filosofiset pääteokset suomennettu Suom. Kirj. Seuran „Filosofiseen kirjastoon" II. [Fouillée (ransk., 1893).]