24.2.2016

Emmetropia (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Emmetropia (kreik.), silmän oikeataittoisuus, jolloin valonsäteet taittuvat silmässä niin, että selvä kuva syntyy verkkokalvolle.

18.2.2016

Emissioni (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Emissioni (lat.), kaup., arvopaperien: obligatsionien, osakkeiden, pankinsetelien j. n. e. liikkeeseen laskeminen (emitteeraaminen).
Emissioniosakeyhtiö, per. 1915 Helsingissä, teki kauppaa kiinteimistöillä ja arvopapereilla, avusti teollisuus- ja kauppayritysten perustamista y. m. V:sta 1925 suoritustilassa.
Emissionipankki, luottolaitos, "joka etupäässä harjoittaa emissioniliikettä ja muut enkin osakkeiden ja obligatsionien kauppaa. Osake-emissionin yhteydessä e:t ottavat osaa itse osakeyritysten perustamiseen.
Emissioniteoria, Newtonin teoria, jonka mukaan valo on suurella nopeudella valaisevasta esineestä purkautuvaa hienoa ainetta.

11.2.2016

Emilehdet (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Emilehdet, ne kukan siitoslehdet, joilla tai joissa siemenaineet ovat. Paljassiemenisten e. ovat litteät ja siemenaineet paljaina niiden pinnalla, koppisiemenisillä siemenaineet ovat suljetun emin sisässä. Tämä on muodostunut joko yhden emilehden reunojen kasvaessa yhteen tai kahden tai useamman emilehden kasvaessa reunoistaan toisiinsa. Emin osat ovat pullea sikiäin, jossa siemenaiheet ovat ja joka myöhemmin kypsyy hedelmäksi, hoikempi vartalo ja latvassa oleva tahmea tai karvainen luotti, joka ottaa siitepölyä vastaan. — Saman kukan emit muodostavat yhdessä emiön.

1.2.2016

Emansipatsioni (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 Emansipatsioni (lat.), vapauttaminen tai vapautuminen alaikäisyyden, holhouksen tai epäitsenäisyyden tilasta ja vapaan itsemääräämisen ja tasa-arvon saavuttaminen, vars. naisen kohottaminen oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti miehen tasalle. — Emansipeerata, vapauttaa, julistaa vapaaksi.
Emansipeerattu, vapautunut, jonkin vapausliikkeen (esim. naisasian) harrastaja.