27.12.2012

Birma (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Birma l. Burma, Taka-Intiassa sijaitseva ent. kuningaskunta, nyk. engl. provinssi; 605,000 km2, 13,3 milj. as. Vuorimaata, n. 70 % aarniometsän peitossa. Väestön enemmistö indokiinalaisia birmalaisia; heidän sivistystasonsa on melko korkea, heillä on m. m.  kehittynyt kirjakieli; buddhalaisia. Pääelinkeino maanviljelys: riisiä, vehnää, maissia, sokeriruokoa, puuvillaa, tupakkaa. Vuorityön tuotteita: kulta, jalokivet, kupari, kivihiili, paloöljy. Tärkeimmät vientitavarat: riisi ja puuvilla. Pääkaup. Rangoon. — B. on ollut toiselta vuosisadalta itsenäinen valtakunta. 1800-luvun alussa syntyi rajariitaisuuksia englantilaisten kanssa. Nämä valloittivat sodissa 1824-26 ja 1852 rannikkomaakunnat sekä 1886 vielä itsenäisenä olleen Ylä-B:n, joka sekin liitettiin Englannin Intiaan. B:lla on v:sta 1923 laajennettu itsehallinto. Ylimpänä virkamiehenä on engl. kuvernööri.

21.12.2012

Bio . . . (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Bio . . . (kreik.), yhdistyksissä = eläin-, elävä.

Biofysiikka (kreik.), se fysiologian osa, joka tutkii elontoimintain fysikaalisia ilmauksia.

Biogeneettinen kehityslaki, Häckelin laatima polveutumisoppiin liittyvä teoria, että yksilön kehityksessä (ontogeniassa) lyhyesti toistuvat suvun kehityksen (fylogenian) päävaiheet: „ontogenia on fylogenian lyhyt kertaus".

Biografi (kreik.), elämäkerran kirjoittaja; elävien kuvien teatteri. — Biografia, elämäkerta, kirjallinen esitys jonkun henkilön elämästä ja toiminnasta. Suomen biografisista kokoelmateoksista mainittakoon „Biografinen nimikirja" (1879-83, uusi laitos tekeillä), „Finsk biografisk handbok" (1895-1903), „Åbo akademis studentmatrikel" (1891-95), „Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodelta 1828" (1921 ja seur.), Strandberg, ,,Åbo stifts herdaminne"
(1832), Akiander, „Herdaminne för fordna Viborgs och nuvarande Borgå stift" (1868-69), Colliander, „Suomen kirkon paimenmuisto 19 vuosisadan alusta nykyaikaan" I, II,1 (1910, 1918), Wasastjerna, „Ättartaflor öfver den på Finlands riddarhus introducerade adeln" (1878-83), Jully Ramsay, „Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden" (1909), „Genealogia Sursilliana", Bergholm,. „Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja" (1901), Wilskman, „Släktbok" (1912-). Lyhyitä tietoja elävistä henkilöistä sisältää m. m. „Aikalaiskirja" (1920).

Biografinen opetus, opetusmenetelmä, jossa opetusaines käsitellään elämäkertojen muodossa.

Biokemia, se osa kemiaa, joka käsittelee elävissä olennoissa tapahtuvia kem. ilmiöitä ja niiden synnyttämiä aineita.

Bioliitit (kreik.), orgaanista alkuperää olevat kerrostuneet kivilajit.

Biologia (kreik.), ,,oppi elämästä", sanan laajemmassa merkityksessä: eläin- ja kasvitieteen sekä antropologian yhteisnimitys; sanan ahtaammassa merkityksessä tarkoitetaan b:lla oppia elollisten olentojen suhtautumisesta ympäristöönsä, tässä merkityksessä on kumminkin ekologi a-nimitys tullut yleisempään käyttöön.

Biologinen vedenpuhdistus tapahtuu 1) mädätysaltaissa, joissa anaerobiset bakteerit hajoittavat orgaaniset typpiyhdistykset ja joista vesi sitten valutetaan 2) koksisuodattimiin,  joihin lieteaineet jäävät ja joissa aerobiset bakteerit hapettavat liuenneita orgaanisia epäpuhtauksia.

Biorisatsioni, maidon sterilisoiminen siten, että se lasketaan hienona suihkuna lieriöön, jossa maitohiukkaset kuumennetaan muutaman sekunnin ajan 75°:n lämmössä ja sitten äkkiä jäähdytetään.

Biosenoosi (kreik.), toistensa seurassa luonnossa elävien kasvien ja eläinten muodostama yhteys.

Biostatiikka (kreik.), oppi elämän keskipituudesta; myöskin oppi keskimääräisistä väestösuhteista.

14.12.2012

Biljardi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 Biljardi (ransk.), suorakaiteen muotoinen, vihreällä veralla päällystetty ja kimmoisella reunakehyksellä varustettu pöytä. Sillä pelataan norsunluupalloilla, joita sysitään satutuspäähän suippenevilla kepeillä (köö, ransk. queue). — B:n-pitoon elinkeinona on hankittava asianomaiselta maaherralta lupa (Asetus 28/11922).

8.12.2012

Bilboquet (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Bilboquet [-’bokē’] (ransk.), leikki, jossa varrelliseen maljaan koetetaan siepata ilmaan heitetty langalla varteen kiinnitetty pallo; lelu-ukko, joka aina nousee pystyyn.