20.5.2022

Hedonismi (Lähde: Pieni Tietosanakirja)


Hedonismi
(kreik.), nautinto-oppi, siveysopillinen suunta, jonka mukaan mielihyvä tai nautinto on siveellisenkin toiminnan vars. tarkoitusperä. Sen tyypillinen edustaja oli Aristippos (ks. t.).

6.5.2022

Haukat (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 


Haukat
, petolintuheimo, jonka useista alaheimoista meillä seuraavat ovat edustettuina: suohaukat, jalohaukat, varsinaiset haukat, mehiläishaukat, haarahaukat, kotkat ja kalasääsket. Varsinaisten h:n (Asturinæ) tunnusmerkkinä on tyvestä alkaen koukistunut nokka sekä pitkä pyrstö. Siihen kuuluvat vain
kanahaukka ja varpushaukka.