27.12.2012

Birma (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Birma l. Burma, Taka-Intiassa sijaitseva ent. kuningaskunta, nyk. engl. provinssi; 605,000 km2, 13,3 milj. as. Vuorimaata, n. 70 % aarniometsän peitossa. Väestön enemmistö indokiinalaisia birmalaisia; heidän sivistystasonsa on melko korkea, heillä on m. m.  kehittynyt kirjakieli; buddhalaisia. Pääelinkeino maanviljelys: riisiä, vehnää, maissia, sokeriruokoa, puuvillaa, tupakkaa. Vuorityön tuotteita: kulta, jalokivet, kupari, kivihiili, paloöljy. Tärkeimmät vientitavarat: riisi ja puuvilla. Pääkaup. Rangoon. — B. on ollut toiselta vuosisadalta itsenäinen valtakunta. 1800-luvun alussa syntyi rajariitaisuuksia englantilaisten kanssa. Nämä valloittivat sodissa 1824-26 ja 1852 rannikkomaakunnat sekä 1886 vielä itsenäisenä olleen Ylä-B:n, joka sekin liitettiin Englannin Intiaan. B:lla on v:sta 1923 laajennettu itsehallinto. Ylimpänä virkamiehenä on engl. kuvernööri.

21.12.2012

Bio . . . (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Bio . . . (kreik.), yhdistyksissä = eläin-, elävä.

Biofysiikka (kreik.), se fysiologian osa, joka tutkii elontoimintain fysikaalisia ilmauksia.

Biogeneettinen kehityslaki, Häckelin laatima polveutumisoppiin liittyvä teoria, että yksilön kehityksessä (ontogeniassa) lyhyesti toistuvat suvun kehityksen (fylogenian) päävaiheet: „ontogenia on fylogenian lyhyt kertaus".

Biografi (kreik.), elämäkerran kirjoittaja; elävien kuvien teatteri. — Biografia, elämäkerta, kirjallinen esitys jonkun henkilön elämästä ja toiminnasta. Suomen biografisista kokoelmateoksista mainittakoon „Biografinen nimikirja" (1879-83, uusi laitos tekeillä), „Finsk biografisk handbok" (1895-1903), „Åbo akademis studentmatrikel" (1891-95), „Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodelta 1828" (1921 ja seur.), Strandberg, ,,Åbo stifts herdaminne"
(1832), Akiander, „Herdaminne för fordna Viborgs och nuvarande Borgå stift" (1868-69), Colliander, „Suomen kirkon paimenmuisto 19 vuosisadan alusta nykyaikaan" I, II,1 (1910, 1918), Wasastjerna, „Ättartaflor öfver den på Finlands riddarhus introducerade adeln" (1878-83), Jully Ramsay, „Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden" (1909), „Genealogia Sursilliana", Bergholm,. „Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja" (1901), Wilskman, „Släktbok" (1912-). Lyhyitä tietoja elävistä henkilöistä sisältää m. m. „Aikalaiskirja" (1920).

Biografinen opetus, opetusmenetelmä, jossa opetusaines käsitellään elämäkertojen muodossa.

Biokemia, se osa kemiaa, joka käsittelee elävissä olennoissa tapahtuvia kem. ilmiöitä ja niiden synnyttämiä aineita.

Bioliitit (kreik.), orgaanista alkuperää olevat kerrostuneet kivilajit.

Biologia (kreik.), ,,oppi elämästä", sanan laajemmassa merkityksessä: eläin- ja kasvitieteen sekä antropologian yhteisnimitys; sanan ahtaammassa merkityksessä tarkoitetaan b:lla oppia elollisten olentojen suhtautumisesta ympäristöönsä, tässä merkityksessä on kumminkin ekologi a-nimitys tullut yleisempään käyttöön.

Biologinen vedenpuhdistus tapahtuu 1) mädätysaltaissa, joissa anaerobiset bakteerit hajoittavat orgaaniset typpiyhdistykset ja joista vesi sitten valutetaan 2) koksisuodattimiin,  joihin lieteaineet jäävät ja joissa aerobiset bakteerit hapettavat liuenneita orgaanisia epäpuhtauksia.

Biorisatsioni, maidon sterilisoiminen siten, että se lasketaan hienona suihkuna lieriöön, jossa maitohiukkaset kuumennetaan muutaman sekunnin ajan 75°:n lämmössä ja sitten äkkiä jäähdytetään.

Biosenoosi (kreik.), toistensa seurassa luonnossa elävien kasvien ja eläinten muodostama yhteys.

Biostatiikka (kreik.), oppi elämän keskipituudesta; myöskin oppi keskimääräisistä väestösuhteista.

14.12.2012

Biljardi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 Biljardi (ransk.), suorakaiteen muotoinen, vihreällä veralla päällystetty ja kimmoisella reunakehyksellä varustettu pöytä. Sillä pelataan norsunluupalloilla, joita sysitään satutuspäähän suippenevilla kepeillä (köö, ransk. queue). — B:n-pitoon elinkeinona on hankittava asianomaiselta maaherralta lupa (Asetus 28/11922).

8.12.2012

Bilboquet (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Bilboquet [-’bokē’] (ransk.), leikki, jossa varrelliseen maljaan koetetaan siepata ilmaan heitetty langalla varteen kiinnitetty pallo; lelu-ukko, joka aina nousee pystyyn.

25.11.2012

Biisoni (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Biisoni, amerikkalainen puhveli, ,,buffalo" (Bos bison), pohj.-amer. härkälaji, 3 m pitkä, l,8 m korkea,
punertavan tummanruskea. Oli ennen preerioilla yleinen, nyttemmin miltei sukupuuttoon hävitetty, elää muutamilla rauhoitusalueilla Kanadassa ja Yhdysvalloissa (Yellowstonen puistossa).
— Eurooppalainen b. ks. Visentti.

20.11.2012

Biisamimyyrä (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Biisamimyyrä, biisamirotta (Fiber zibethicus), myyrän heimoon kuuluva, Pohj.-Amerikan järvissä ja joissa elävä jyrsijä; ruumis n. 25 cm pitkä, ruskea, hienovillainen, peitinkarvat pitkiä, kiiltäviä. Häntä ruumiin pituinen, tyvestä litteä. Arvokas turkiseläin. Viime vuosina on b:ia istutettu Suomeenkin.

10.11.2012

Bibliofiili (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 Bibliofiili (kreik.), kirjainystävä, kirjainkokoilija. — Bibliografi, muinaisajalla: kirjojen jäljentäjä; sittemmin: vanhojen käsikirjoitusten lukijaja selittäjä, nyk. kirjallisuuden luetteloija ja selostelija, bibliografiain kirjoittaja. — Bibliografia, tiede, jonka tehtävänä on kaikkien kansojen ja aikojen kirjallisten tuotteiden luetteloiminen sekä erikoistapauksissa myös selosteleminen aakkosellisessa, aineen- tai ajanmukaisessa järjestyksessä. Suomessa ovat tärkeimmät b:t Pipping, „Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista" (1856-57), Vasenius, „Suomalainen kirjallisuus 1544-1877" ynnä jatko-osia v:een 1923, viimeiset S. Pakarisen toimittamia.

Bibliographisches Institut [-ā’- -ū’-], saks. kustannusliike Leipzigissä, joka julkaisee m. m. Meyerin tietosanakirjaa.

Bibliolatria (kreik.), Raamatun kirjaimen taikauskoinen kunnioittaminen. — Bibliomania, harvinaisten kirjojen intohimoinen kokoileminen. — Biblioteekki, kirjasto (ks. t.). — Bibliotekaari, kirjastonhoitaja.

3.11.2012

Biblia (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Biblia
(kreik.), kirjat. ks. Raamattu.  — Biblia pauperum (lat.), köyhien, s. o. oppimattomien Raamattu, keskiajalla yleinen

kokoelma raamatullisia kuvia.

28.10.2012

Betoni (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Betoni
(ransk.), sementistä ja sorasta taikka sementistä, hiekasta ja kivimurskasta (sepelistä) sekä vedestä valmistettu seos, joka kovettuu sekä vedessä

että ilmassa kivikovaksi. Kovettuminen alkaa heti tai pari tuntia sekoittamisen jälkeen. 4-6 viikossa saavuttaa b. 150-300 kg/cm2:n puristuslujuuden, riippuen

sekoituksesta, ja katsotaan silloin valmiiksi. Kovettumisajan alussa on b:n pinta pidettävä kosteana 7-10 päivää. Jotta b.-rakenteet tulisivat lujempia, vahvistetaan niitä

rautakangilla ja -langoilla.

22.10.2012

Betlehem (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Betlehem.
1. Pieni kaup. Palestiinassa, Jerusalemin eteläpuolella (nyk. Bet Lahm), Davidin ja Kristuksen syntymäpaikka. 8,000 as., enimmäkseen kristittyjä.

— 2. Kaup. Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, herrnhutilaisten perustama 1741. Yliopisto. 52,000 as.

15.10.2012

Bessemerin menetelmä (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Bessemerin menetelmä, engl. Henry Bessemerin keksimä ja ruots. Göransonin parantama menetelmä raakaraudan

jalostamiseksi: masuunista sula raakarauta lasketaan päärynänmuotoiseen, rautalevyiseen ja tiilillä vuorattuun,

vaakasuoran akselin ympäri kääntyvään „konvertteriin", jonka pohjassa olevista redistä puhalletaan ilmaa hapettamaan

raakaraudan sisältämää hiiltä, piitä ja mangaania. ,,Melloituksen" jatkuessa kyllin kauvan saadaan hiiliköyhää

kankirautaa (Bessemer-rautaa), jos se aikaisemmin keskeytetään, saadaan terästä (Bessemer-terästä). Sula tuote

kaadetaan pois konvertterin suuaukosta. — Bessemerin päärynä, sama kuin Bessemerin konvertteri, ks. Bessemerin menetelmä.

9.10.2012

Besoaari (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Besoaari,
betsoaari, eräiden märehtijäin vatsassa toisinaan tavattavia pallomaisia herneen — nyrkin kokoisia kovettumia, joita ennen käytettiin

lääkeaineena. Sitä varten pyydystettiin innokkaasti Kaakkois-Euroopassa ja Länsi-Aasiassa elävää b.-vuohta (Capra ægagrus).

1.10.2012

Berserkr (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Berserkr l. berserkki, mskand. sotasankareita, jotka joskus petomaisessa raivonpuuskassa hävittivät kaiken, mikä tielle sattui.

24.9.2012

Bernhard (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Bernhard.
1. Suuri B., sveits. "Viallisin kantonin ja Italian rajalla oleva sola, 2,472 m yl. merenp. Siinä

kuuluisa luostari, jonka munkit bernhardilaiskoirien avulla etsivät pyryyn tai sumuun eksyneitä matkustajia.

— 2. Pieni B., Graijisissa alpeissa, Mont Blancin et.-puolella oleva sola, 2,183 m yl. merenp.

17.9.2012

Berliini (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Berliini (saks. Berlin), Preussin ja koko Saksan pääkaup. ja suurin teoll.-kaup., Spree-joen kahden puolen. B:n keskipisteenä on muuan Spreen saari,

Museosaari, jossa ent. kunink. linna ja suuria taidemuseoita. Siitä lähtee 60 m leveä pääkatu Unter den Linden, jonka varrella upeita julkisia

rakennuksia. Sen jatkona on 255 ha laaja Tiergarten-puisto, jonka koilliskulmassa komea eduskuntatalo, N. 90 kirkkoa, yliopisto (jossa m. m. suomenkielen

lehtoraatti), useita korkeakouluja, museoita, teattereja. B:iin on kasvanut kiinni useita esikaupunkeja, joista toiset kauniita huvila-, toiset tehdas- ja

työläiskaupunkeja. V. 1920 liitettiin kaikki nämä ja läheiset maalaiskunnat (8 kaupunkia, joissa silloin yht. n. 3,1 milj. as. ja 59 maalaiskuntaa, joissa yht. yli 700,000 as.)

yhdeksi B:n kaupunkikunnaksi (Gross-Berlin). Tämän pinta-ala on 878 km2. Siihen liitetyistä ent. kaupungeista mainittakoon Charlottenburg, Cöpenick, Neukölln, Spandau.Berliinin kongressi, Saksan, Itävalta-Unkarin, Ranskan, Ison-Britannian, Italian, Venäjän ja Turkin edustajain kesällä 1878 pitämä kokous, jossa San

Stefanon rauhaa muutettiin. Berliinin rauhassa Romaania, Serbia ja Montenegro julistettiin itsenäisiksi, Bulgaaria Turkille veroa maksavaksi ruhtinaskunnaksi

ja Itä-Rumeelia autonomiseksi maakunnaksi. Venäjä sai eteläisen osan Bessarabiaa ja osan Armeeniaa, Itävalta miehitettäväkseen Bosnian ja Hertsegovinan. [Ruuth (Valvoja 1915).]Berliinin-punainen, preussin-punainen, hehkutettua rautaoksidia; myös punapuusta saatu lakkaväri. — Berliinin-ruskea, berliinin-sinisestä

hehkuttamalla saatu ruskea väri, pääasiallisesti rautaoksidia. — Berliinin-sininen, tummansininen väriaine, jota saadaan saostamalla liukenevia rautasuoloja

(ferrisuoloja) keltaisen verisuolan liuoksella. Käytetään kankaiden värjäykseen sekä maaleihin. Puhtaimpana sitä sanotaan pariisin- tai preussin-siniseksi.

7.9.2012

Bergerac (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Bergerac
[beržəra’k], Cyrano de (1619-55), ransk. kirjailija, kuuluisa

pitkästä nenästään ja kaksintaisteluistaan. Rostandin samannimisen näytelmän päähenkilö.

24.8.2012

Bentsiini (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Bentsiini,
vuoriöljyä tislattaessa saatu helpoimmin haihtuvien hiilivetyjen seos. Tavallisen b:n kiehumap. 60-120°, om.-p. 0,70-0,75. Käytetään moottorien käyttövoimana,

rasva-aineiden liuottamiseen, tahrapilkkujen poistamiseen.

19.8.2012

Bengtskär (lähde: Pieni Tietosanakirja)
Bengtskär
[-šär], kalliosaari n. 19 km etelään Hiittisten kirkolta; 1906 rakennettu loistotorni, jonka loiston korkeus 49,5 m merenpinnasta.

12.8.2012

8.8.2012