19.4.2024

Homesienet (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Homesienet kuuluvat eri sienilahkoihin ja sukuihin; yleensä kaikkia hienon ja häviävän nukan kaltaisia sienimuotoja sanotaan „homeeksi"; usein ne ovat korkeampien sienien alempia kehitysasteita. Luonnontaloudessa niillä on suuri merkitys loisina sekä kasvi- ja eläinjätteiden lahottajina ja maaduttajina. Lisääntyvät kuromilla. Penicillium- ja Aspergilhis-muodot, jotka ovat hyvin tavallisia hilloastioissa, leivällä, kosteilla seinäpapereilla j. n. e., ovat kotelorakkoisten sienien erivärisiä kuroma-asteita; eräät niistä vaarallisten tautien aiheuttajia ihmisille ja eläimille. Botrytis, ,,ruskea home", puutarhakasvien vaarallinen tuholainen, on niinikään kotelosieni. Hedelmämehuilla, leivällä, lannalla y. m. s. homeena elävät Mucor-lajit ovat leväsieniä. [P. A. Karsten, ,,Finlands mögelsvampar" (1892).]

12.4.2024

Holvi (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Holvi, kaareutuva, kiilamaisista kivistä kokoonliitetty kattorakenne. H:n pääosat ovat: tukimuurit, joilla h:t lepäävät ja joille h:ien sivusysäys siirtyy, h:n jännemitta on tukimuurien etäisyys toisistaan; h.-jalka on h:n alin kohta, h.-laki sen korkein; h.-reisi jalan ja laen välinen osa holvista; h.-ruoteet l. -suonet, ristiholveissa h:n pintoja l. kappoja kannattavat, kulmasta kulmaan kulkevat kannatuskaaret. Tavallisimmat h.-muodot ovat: 1) tynnyri-h., joko puoliympyräinen t. huippukaarinen. Jos tynnyri-h:n taivutus on puolta ympyrää pienempi, syntyy kappa-h.; 2) luostari- ja risti-h:t muodostuvat kahden tynnyri-h:n leikkauksesta, tähti- ja verkko- sekä normannilaiset viuhka-h:t ovat risti-h:n rikkaampia muunnosmuotoja; 3) puolipallonmuotoinen kupoli ja puolikupoli sekä samaten puolipallosta syntynyt n. s. böömiläinen kupu-h.

5.4.2024

Hollywood (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Hollywood [-liūd], Los Angeleksen esikaup. Kaliforniassa. Komeasti rakennettu „filmikaupunki", jossa us. amer. filmiyhtiöillä on ateljeensa.