25.11.2015

Eleusis (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Eleusis, muin. kaup. ja demos Attikan länsiosassa; kuului Ateenaan; Demeterin ja Koren tärkein palveluspaikka. Tämä palvelus muodostui salamenoiksi, E:n mysteereiksi.

18.11.2015

Elementti (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Elementti (lat.). 1. Perus- eli alkuaine. Vanhan käsityksen mukaan maailmat oli kokoonpantu neljästä e:stä, vedestä, tulesta, ilmasta ja maasta; tähän perustuvaa kielenkäyttöä tavataan vielä: omassa e:ssään (kala vedessä). — 2. Fys.  Sähköpari. — 3. Mat. Äärettömän pienet suureet 1. differentsiaalit. Viivojen, pintojen ja kappaleiden ajatellaan muodostuvan äärettömän pienistä osista, viiva:eistä j. n. e. — 4. Tähtit. Ne vakiot, jotka ovat välttämättömät ja riittävät kiertotähden aseman määräämiseksi määrähetkenä.

11.11.2015

Eldorado (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Eldorado (esp.), „kultainen", 1500-luvulla käytetty Etelä-Amerikan sisäosissa asuvan tarunomaisen intiaanipäällikön nimitys; siitä johdettuna E. merkitsi noilla seuduilla olevaksi otaksuttua kultamaata, jota 1500- ja 1600-luvuilla innokkaasti etsiskeltiin. Nykyisin tarkoitetaan E:lla sadun kultamaata.

5.11.2015

Ekvaattori (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Ekvaattori (lat.). 1. Maant., päiväntasaaja, maapallon isoympyrä, joka on yhtä etäällä kummastakin navasta ja jonka taso on kohtisuorassa maan akselia vastaan. — 2. Tähtit., taivaantasaaja, se taivaanpallon isoympyrä, jonka päiväntasaajantaso leikkaa. — Ekvaattorikorkeus, taivaantasaajan ja taivaanrannan välinen kulma; se on paikan maant. leveyden kompilementtikulma.