18.11.2015

Elementti (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Elementti (lat.). 1. Perus- eli alkuaine. Vanhan käsityksen mukaan maailmat oli kokoonpantu neljästä e:stä, vedestä, tulesta, ilmasta ja maasta; tähän perustuvaa kielenkäyttöä tavataan vielä: omassa e:ssään (kala vedessä). — 2. Fys.  Sähköpari. — 3. Mat. Äärettömän pienet suureet 1. differentsiaalit. Viivojen, pintojen ja kappaleiden ajatellaan muodostuvan äärettömän pienistä osista, viiva:eistä j. n. e. — 4. Tähtit. Ne vakiot, jotka ovat välttämättömät ja riittävät kiertotähden aseman määräämiseksi määrähetkenä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti