7.12.2019

Grand Cañon (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Grand Cañon [gränd känjən], Pohjois-Amerikassa, Läntisen Colorado-joen syvä, paikoin melkein pystyseinäinen uoma; 350 km pitkä, paikoin 25 km leveä, 800-1,500 m syvä. Nyk. kansallispuistona.

1.12.2019

Graham-maa (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Graham-maa [greim-], Etelä-Amerikan eteläpuolella oleva Etelämanteren niemimaa, pohjoiskärki 63° et. lev. Sen löysi Biscoe 1832. Maa on lumen ja jään peitossa, vain paikoitellen paljaana. Länsirannikolla on argentiinal. ilmat, asema. Kuuluu v:sta 1909 Englannille.