7.12.2019

Grand Cañon (lähde: Pieni Tietosanakirja)

Grand Cañon [gränd känjən], Pohjois-Amerikassa, Läntisen Colorado-joen syvä, paikoin melkein pystyseinäinen uoma; 350 km pitkä, paikoin 25 km leveä, 800-1,500 m syvä. Nyk. kansallispuistona.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti