30.3.2016

16.3.2016

Emu (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 Emu (Dromœus), Austraaliassa elävä kasuaarien sukuinen strutsilintusuku;
lähes 2 m korkeita, lentokyvyttömiä lintuja. Tunnetuin on Itä-Austraalian e. (D. Novœ-Hollandiœ).

9.3.2016

Empiria (lähde: Pieni Tietosanakirja)

 Empiria (kreik.), kokemus, kokemusperäisyys. — Empiriokritisismi, Richard Avenariuksen (ks. t.) perustama filosofinen suunta, joka tahtoo puhdistaa tietoteorian kaikista kokemukselle vieraista tekijöistä ja kieltää fyysillisen todellisuuden ulkopuolella olevien voimien olemassaolon. — Empirismi,tietoteoria, jonka mukaan kaikki mielikuvamme eli tajuntamme koko sisällys johtuu kokemuksesta. Uudenajan filosofiassa sitä ovat edustaneet etupäässä engl. filosofit Locke, Hume y. m.

2.3.2016

Empedokles (lähde: Pieni Tietosanakirja)Empedokles (n. 490-430 e. Kr.), kreik. filosofi, lääkäri ja kaunopuhuja. Eli Sisiliassa. Opetti, että rakkaus ja viha maailmassa vuoroin hallitsevat.