16.12.2015

Elinkeinoilmoitus. (lähde: Pieni Tietosanakirja)


Elinkeinoilmoitus. Sen, joka tahtoo harjoittaa kauppaa tahi muuta samantapaista liikettä avonaisessa puodissa, konttorissa tahi senkaltaisessa erityisessä myyntipaikassa, taikka yksin tahi pääisäntänä harjoittaa laivanisännyysliikettä, taikka muissa elinkeinoammateissa työapulaisenaan käyttää muita kuin aviopuolisoaan tahi suoraan etenevää polvea olevia vajavaltaisia jälkeläisiään, tai joka on hankkinut erinäisten elinkeinojen harjoittamista varten tarvittavan luvan, tulee, ennenkuin hän liikkeen aloittaa, tehdä sillä paikkakunnalla, missä hän tulee elinkeinoa harjoittamaan, siitä kirjallinen ilmoitus, kaupungissa maistraatille ja maalla kihlakunnan kruununvoudille (Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27/9 1919, 7 §).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti